Aktualności

W jaki sposób nowoczesne techniki nauczania wpływają edukacje?

Bez kategorii
W życiu codziennym posługujemy się terminem „uczenie się” zazwyczaj na oznaczenie sytuacji, w której ktoś przyswaja sobie jakieś wiadomości lub umiejętności. Jest to wówczas określeniem czynności podejmowanej przez podmiot, by coś sobie przyswoić. Tak najczęściej rozumieją ten termin pedagodzy, a także niektórzy psycholodzy. Na zadane uczniom pytanie czy lubią się uczyć, większość uczniów odpowiada krótko - nie. Natomiast na pytanie czy wiedzą jak się uczyć nikt nie odpowiada, ale pojawia się zaciekawienie. Wydaje się, że pytania te zmierzają do chwili zastanowienia nad tym, czym właściwie jest uczenie się i czy nauczyciele potrafią uczyć uczenia się. Wiedza dzieci na ten temat jest co najmniej znikoma. A przecież uczenie się to nie tylko zapamiętywanie podanych informacji czy nabywanie nowych umiejętności. Zapamiętywanie jest rodzajem zadania, a posługiwanie się pamięcią jest umiejętnością, której niestety…
Read More

W jaki sposób poczucie własnej wartości ucznia/studenta wpływa na efektywność nauczania?

Zarządzanie Edukacją
Czym jest poczucie własnej wartości? Poczucie własnej wartość jest to pojęcie oznaczające poczucie własnej godności, szacunek wobec siebie oraz pewność siebie, determinującą efektywne działanie jednostki. Dojrzałe poczucie własnej wartości jawi się tu jako system immunologiczny świadomości, który nie tylko warunkuje siłę przetrwania, ale także zdolność jednostki do samokontroli. Chcąc opisać szerzej poczucie własnej świadomość można wyróżnić sześć podstawowych filarów: Samoświadomość Zawiera się w nim całokształt wiedzy jednostki na swój własny temat. Dzięki samoświadomości jednostka poznaje swoje mocne strony, co z kolei stanowi podstawę do samoakceptacji. Również dzięki temu jednostka może poznać swoje słabe strony oraz ograniczenia i na podstawie tych informacji uczy się tzw. samoakceptacji dojrzałej, czyli akceptuję siebie jako osoby, która ma prawo do popełniania błędów. Samoakceptacja Dzięki temu filarowi jednostka lubi samą siebie ma odwagę być autentyczną w…
Read More
Kiedy pójść z nastolatkiem do psychologa?

Kiedy pójść z nastolatkiem do psychologa?

Bez kategorii
Okres dojrzewania dziecka nie rzadko może przysporzyć wielu trudności wychowawczych ich rodzicom. W tym czasie nastolatkowie nad wyraz pragną wykazywać światu swoją niezależność, nie zawsze w dobry dla nich sposób. Często nie chodzą do szkoły, sięgają po różnego typu używki dozwolone dla osób pełnoletnich m.in. alkohol i papierosy, wracają do domu kiedy uznają za słuszne, a nawet podejmują prób kradzieży czy wykazują wzmożoną agresję, zarówno słowną jak i fizyczną. Do tego w napływie targających nimi emocji dopuszczają się czynów niebezpiecznych i lekkomyślnych. W wielu przypadkach popadają w depresję. Bezradni rodzice, którzy nie wzbudzają w ich dzieciach należytego szacunku i uznania nie mogą poradzić sobie z niesfornymi potomkami. Często ulegają im w wyniku bezradności. Co zrobić w takim wypadku, aby naprowadzić nastolatka na dobry tor? Najlepszym sposobem będzie wizyta u specjalisty z zakresu…
Read More
Depresja – jak sobie z nią radzić i skąd pewność że ją mam?

Depresja – jak sobie z nią radzić i skąd pewność że ją mam?

Bez kategorii
Depresja jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń objawiających się długotrwałym smutkiem, przygnębieniem oraz brakiem chęci do życia. Wyżej wymienione emocje są spotykane w życiu każdego z nas, jedni doświadczają ich rzadziej, drudzy częściej. Skąd wiadomo czy ich występowanie jest związane z depresją? Otóż długotrwałe odczuwanie smutku czy przygnębienia, niemające związku z sytuacjami mającymi miejsce w naszym życiu oraz towarzyszące im braki poczucia własnej wartości czy siły do życia i odczuwania radości świadczą o występowaniu niechcianej depresji. Osoby zmagające się z tym problemem mogą odetchnąć ponieważ można zwalczyć tę chorobę w 100%. Zalecamy w pierwszym kroku działania ku wyzdrowieniu rozpatrzeć możliwość wzięcia udziału w Warsztatach Psychologicznych, być może uda się Tobie pokonać depresję bez specjalistycznej terapii z udziałem leków. Warto również zasięgnąć rady i wiedzy na temat choroby psychologa, którą na ww. warsztatach można…
Read More